ZamknijZamknij
English / Worldwide
English / UK
English / European Union
English / Australia
Français / France
Deutsch
Dansk
Norsk
Svenska
Español / Espana
Polski
ZamknijZamknij
Zestawy do bram przesuwnych
Zestawy do bram jednoskrzydłowych
Zestawy do bram dwuskrzydłowych
Zestawy do bram garażowych
Zestawy do bram przemysłowych
Zestawy do bram rolowanych
Napędy do bram przesuwnych
Napędy do bram skrzydłowych
Podziemne napędy do bram skrzydłowych
Napędy do bram garażowych
Napędy do bram przemysłowych
Napędy do bram rolowanych
Napędy do rolet i markiz
Szyny jezdne
Szlabany i zapory drogowe
Kompletne rozwiązania
Szlabany
Słupki parkingowe
Akcesoria do szlabanów
Piloty
Piloty do rolet, markiz i żaluzji
Piloty do alarmów
Zamienniki pilotów
Odbiorniki radiowe
Kompletne drogi radiowe
Anteny
Urządzenia sterujące
Nadajniki naścienne bezprzewodowe
Nadajniki naścienne przewodowe
Klawiatury kodowe
Przemysłowe urządzenia sterujące
Przełączniki kluczykowe
Centrale sterujące
Fotokomórki
Kolumny do fotokomórek
Listwy krawędziowe
Lampy sygnalizacyjne
Semafory
Kable
Elektrozamki
Wkładki i kłódki
Samozamykacze
Akcesoria do bram
Listwy zębate
Zasilanie awaryjne
Zestawy solarne
Baterie i akumulatory
Zasilacze
Domofony i wideodomofony
Kompletne zestawy domofonowe
Kompletne zestawy wideodomofonowe
Panele bramowe i wejściowe
Monitory
Słuchawki i unifony
Akcesoria do domofonów i wideodomofonów
Programatory
Inteligentny dom
Części zamienne
Czytniki RFID oraz Bluetooth
Jesteś tutaj:
> Centrum informacyjne
Regulamin

Regulamin zakupów sklepu internetowego SYSTEMY DLA CIEBIE

SYSTEMY DLA CIEBIE to sklep internetowy prowadzony przedsiębiorcę działającego pod firmą HAIAP Sp. z o.o., posiadającego siedzibę w miejscowości Nosówko 27A, gmina Białogard, posiadającego numer NIP 672-208-47-59, REGON 365633455, oraz numer KRS 0000642092 zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Sprzedawcą, który znajduje się w domenie www.systemydlaciebie.pl. Kontakt ze Sklepem Internetowym SYSTEMY DLA CIEBIE możliwy jest całodobowo pod adresem poczty elektronicznej kontakt@systemydlaciebie.pl.

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego SYSTEMY DLA CIEBIE i składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym SYSTEMY DLA CIEBIE. Regulamin określa także sposób realizacji zamówienia i wysyłki produktu Klientowi, sposobu uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia, możliwość odstąpienia od umowy, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji zakupionych przez Klienta produktów.
 2. Sklep Internetowy SYSTEMY DLA CIEBIE prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia na oferowane produkty przyjmowane są za pośrednictwem formularzy zamówienia znajdujących się na stornach internetowych Sklepu Internetowego SYSTEMY DLA CIEBIE.
 3. Warunkiem skorzystania z oferty Sklepu Internetowego SYSTEMY DLA CIEBIE jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci Internet.
 4. Przeglądanie oferty Sklepu Internetowego SYSTEMY DLA CIEBIE nie wymaga rejestracji.

§ 2.
Rejestracja

 1. Nie prowadzimy rejestracji kont Użytkowników serwisu internetowego SYSTEMY DLA CIEBIE.

§ 3.
Produkty

 1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy SYSTEMY DLA CIEBIE są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały wprowadzone do obrotu na rynek polski legalnie.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego SYSTEMY DLA CIEBIE są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT. Na każdy sprzedany przedmiot wystawiana jest faktura VAT.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego SYSTEMY DLA CIEBIE nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy uzależnione są od rodzaju zamówionego produktu, wyboru formy dostawy i sposobu płatności.

§ 4.
Zamówienie i realizacja zamówienia

 1. W celu dokonania zamówienia należy:
  1. dokonać wyboru produktu,
  2. dodać wybrany produkt do koszyka,
  3. dokonać wyrobu sposobu dostawy oraz sposobu płatności,
  4. wpisać w formularzu dane odbiorcy zamówienia,
  5. wpisać w formularzu dane do faktury VAT,
  6. potwierdzić zamówienie.
 2. Kontrola nad wybranymi produktami, usunięcie ich z koszyka i modyfikacja liczby wybranych produktów odbywa się w zakładce otwórz koszyk.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.
 4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy SYSTEMY DLA CIEBIE zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3.
 5. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
 6. W przypadku posiadania wybranego przez Klienta produktu w magazynie realizacja zamówienia następuje stosownie do postanowień § 7 niniejszego regulaminu.
 7. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu, Klient ma możliwość:
  1. odstąpienia od umowy.
  2. zaakceptowania innego terminu dostawy zamówionego produktu, o którym zostanie on poinformowany przez obsługę Sklepu Internetowego SYSTEMY DLA CIEBIE.
  3. częściowej realizacji zamówienia, w przypadku kiedy zamówienie Klienta składa się z więcej niż jednego produktu i odstąpienia od umowy w pozostałym zakresie lub zaakceptowania innego terminu dostawy pozostałych produktów, o którym zostanie on poinformowany przez obsługę Sklepu Internetowego SYSTEMY DLA CIEBIE.
 8. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 i 3 niniejszego regulaminu powoduje zwrot wpłaconych przez Klienta środków stosownie do postanowień § 11 regulaminu.
 9. W przypadku częściowej realizacji zamówienia i wyrażenia zgody przez Klienta na przesłanie pozostałych z zamówionych produktów w innym terminie, koszt drugiej i kolejnych przesyłek ponosi Sklep Internetowy SYSTEMY DLA CIEBIE.
 10. Klient jest obowiązany podać dokładny i kompletny adres wysyłki. Podanie adresu niekompletnego lub błędnego, które powoduje opóźnienie lub brak możliwości dostarczenia zamówionego produktu obciąża wyłącznie Klienta. Sprzedawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

§ 5.
Płatność

 1. Sklep Internetowy SYSTEMY DLA CIEBIE akceptuje następujące formy płatności:
  1. Przedpłata dokonana przelewem bankowym,
  2. Płatność odroczona - dla firm oraz instytucji,
  3. Płatność przy odbiorze
 2. Sklep Internetowy SYSTEMY DLA CIEBIE może uzależnić formę płatności od rodzaju produktu.

§ 6.
Realizacja zamówienia i wysyłka

 1. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia otrzymania rozliczonej płatności. Płatność uważana jest za rozliczoną w przypadku otrzymania wpłaty na rachunek bankowy lub potwierdzenia dokonania płatności przez wybranego przez Klienta operatora płatności.
 2. W przypadku złożenia zamówienia do godziny 12:00 dnia roboczego na produkt dostępny w magazynie, wysyłka dokonywana jest w dniu złożenia zamówienia.
 3. W przypadku złożenia zamówienia na produkt, który w chwili złożenia zamówienia nie jest dostępny w magazynie czas realizacji zamówienia wynosi 3-5 dni roboczych. O czasie realizacji zamówienia Klient informowany jest przez Sklep Internetowy SYSTEMY DLA CIEBIE.
 4. Zamówienie dostarczane jest na terytorium Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS.
 5. Zamówienie dostarczane jest poza terytorium Polski za pośrednictwem firm kurierskich Fed Ex, DHL, Deutsche Post, UPS, DPD, GLS, bądź ich podwykonawców oraz operatorów pocztowych w krajach przeznaczenia.
 6. Podanie adresu niekompletnego lub błędnego, które powoduje opóźnienie lub brak możliwości dostarczenia zamówionego produktu obciąża wyłącznie Klienta.

§ 7.
Realizacja zamówienia i wysyłka

 1. Sprzedawca odpowiedzialny jest wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne (rękojmia). Klient ma prawo zgłosić reklamację w terminie dwóch lat od dnia wydania mu produktu.
 2. Sprzedawca w okresie 14 dni kalendarzowych ma obowiązek ustosunkowania się do złożonej reklamacji i powiadomienia Klienta o dalszym sposobie postępowania.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę wymaga dostarczenia reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu tego produktu oraz opisem wady.
 4. Adresem, na który należy odesłać reklamowany produkt jest adres sprzedawcy widniejący na fakturze.
 5. Rozpatrzenie reklamacji na korzyść Klienta powoduje wymianę przez sprzedawcę wadliwego produktu na nowy wolny od wad lub usunięcie wady. Klient w każdym momencie ma możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy w myśl obowiązujących przepisów prawa. W razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady lub obniżenia ceny, Sprzedawca zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Nabycie przez Klienta produktu w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą uprawnia go do złożenia reklamacji stosownie do obowiązujących w tej materii przepisów prawa. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy ograniczona jest do kwoty zapłaconej sprzedawcy przez Klienta.

§ 8.
Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Sklep Internetowy SYSTEMY DLA CIEBIE mogą być objęte gwarancją producenta. Sprzedawca zastrzega, iż nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane przez niego produkty.
 2. Kupujący powinien wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji zgodnie z informacjami podanymi w dostarczonej przez producenta karcie gwarancyjnej.
 3. Uprawnienia z gwarancji Klient wykonuje bezpośrednio do gwaranta. Sklep Internetowy SYSTEMY DLA CIEBIE może pośredniczyć w przekazaniu gwarancji.

§ 9.
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży każdego produktu zakupionego w Sklepie Internetowym SYSTEMY DLA CIEBIE, bez podawania przyczyn oraz ponoszenia kosztów, w ciągu 14 dni kalendarzowych. Termin powyższy rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania zamówienia. W przypadku realizacji zamówienia w częściach termin powyższy rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania ostatniej części zamówienia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  5. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 następuje po złożeniu przez Konsumenta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie określonym w ust. 2.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest obowiązany zwrócić przedmiot umowy sprzedawcy w stanie niepogorszonym.
 5. Konsument odstępujący od umowy ponosi bezpośredni koszt zwrotu produktu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu umowy będące następstwem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza normalne korzystanie z produktu.
 6. Konsument odstępujący od umowy ma obowiązek zwrócić sprzedawcy przedmiot umowy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera przesyłek kierowanych do niego za pobraniem oraz przesyłek, których koszty przesyłki nie zostały opłacone.

§ 10.
Zwrot należności

 1. Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych należności niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. anulowania całości lub części zamówienia, które zostało opłacone z góry,
  2. odstąpienia od umowy,
  3. uznania reklamacji i niemożliwości wymiany produktu, usunięcia jego wady, lub obniżenia ceny.
 2. Sklep Internetowy SYSTEMY DLA CIEBIE może wstrzymać się ze zwrotem uiszczonych przez Konsumenta do czasu otrzymania towaru z powrotem przez sprzedawcę.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonych przez Klienta należności:
  1. na rachunek bankowy Klienta,
  2. na rachunek bankowy Klienta powiązany z kartą płatniczą (w przypadku zapłaty za pomocą karty płatniczej),
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 5. Dokonanie przez Klienta płatności z rachunku bankowego lub karty płatniczej nienależących do Klienta powoduje zwrot należności bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku lub karty płatniczej, z których nastąpiła płatność.

§ 11.
Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym SYSTEMY DLA CIEBIE oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego SYSTEMY DLA CIEBIE, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym SYSTEMY DLA CIEBIE. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym SYSTEMY DLA CIEBIE.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez przedsiębiorcę działającego pod firmą HAIAP Sp. z o.o., posiadającego siedzibę w miejscowości Nosówko 27A, gmina Białogard, posiadającego numer NIP 672-208-47-59, REGON 365633455, oraz numer KRS 0000642092.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym SYSTEMY DLA CIEBIE.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
 5. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 6. Szczegółowe informacje związane z ochroną danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego SYSTEMY DLA CIEBIE związanej z polityką prywatności.

§ 12.
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego SYSTEMY DLA CIEBIE nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu Internetowego SYSTEMY DLA CIEBIE, w szczególności w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych, modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera Klienta mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego SYSTEMY DLA CIEBIE używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy SYSTEMY DLA CIEBIE korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego SYSTEMY DLA CIEBIE. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcą, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego SYSTEMY DLA CIEBIE zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.